Skrivarverkstad, skrivarcirklar mm

Önskar du vara med i en skrivarverkstad? Eller kanske en cirkel? Eller varför inte en helgworkshop i skrivmaraton?


Skrivarverkstad och skrivarcirkel

Skriveribyrån ordnar skrivarverkstäder och skrivarcirklar för större och mindre grupper, i studiecirkelformat, på bibliotek eller arbetsplatser. En skrivverkstad kan vara mycket kort, t ex en eftermiddag, eller halvdag, eller lång, t ex återkommande en gång i veckan under ett halvår. Då kan den också kallas skrivarcirkel. Jag tänker mig verkstaden som inriktad på verktyg och metoder, medan cirkeln kan bygga mer på gruppen och kanske ett mer sökande arbetssätt. Men i princip är de bara olika ord :)    

Skrivmaraton

Jag håller också gärna Skrivmaraton, som återkommande helgkurs. Metoden är hämtad från Natalie Goldbergs banbrytande bok Writing down the bones – Freeing the writer within. Skrivmaraton är ingen tävling, utan handlar om att skriva i långa sjok tillsammans med andra. Att skriva, läsa upp för gruppen utan att få kommentarer eller avbrytas, att skriva vidare, i femton minuter, en halvtimme eller fyrtiofem minuter, lyssna till de andras texter och läsa upp sin egen text. Att falla in i en rytm, ett meditativt tillstånd, tillåtande, öppet. 


Är du intresserad av Skriveribyrån håller någon form av kurs hos dig? Hör av dig: isabell.dahlberg@gmail.com


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

2019!

2018

Dagens skrivövning