måndag 30 november 2015

Dagens skrivövning

På Skriveribyråns sida på facebook publiceras skrivövningar, inte var dag men nästan. Ibland blir det två. Se dem som igångsättare, inspiration och gymnastik för skrivarhjärnan, och inte minst -hjärtat. För inte sällan sätter en övning igång saker, inte bara i skallen, utan också i hjärtat. Vi minns, ser människor och platser framför oss, smaker, ljud och dofter kommer till oss. Upplevda eller inte levandegörs de genom att vi skriver dem. De finns!

Så sätt ner pennan på papper och följ med i svängarna, skriv de övningar du vill, eller något helt annat – ge dig hän!

lördag 7 november 2015

Workshop-planer för ABF Mittskåne våren 2016

7-8 november håller Skriveribyrån fortsättningsworkshop för alla med påbörjade roman- eller novellprojekt för ABF Mittskåne. Därefter blir det ett litet uppehåll till februari, då Kom-igång-verkstaden återkommer, tätt följd av fortsättning i mars, samt en responsverkstad i april (se beskrivningar nedan). Datumen är inte satta ännu, men jag återkommer så snart jag vet mer.

Eventuellt blir det fler skrivarkurser, för annat studieförbund under våren, men även det ber jag att få återkomma om.

Följ gärna Skriveribyrån på Facebook för mer eller mindre regelbundna uppdateringar och skrivövningar!

Kom igång!
Vet du inte hur du ska börja? Perfekt! Den första helgen handlar om att just precis komma igång med något, ett roman/novellprojekt, eller annat skönlitterärt skrivprojekt för den delen. Ta med dina idéer, din lust och dina drömmar om att börja skriva lite mer på allvar på ett eller flera roman-/ novellprojekt. Vi varvar enkla kom-igång-övningar med att tala och pröva några grundläggande berättartekniska aspekter. Workshopen vänder sig till nybörjare såväl som mer vana skrivare. Lusten är det viktiga!

Fortsätt på påbörjat roman-/novellprojekt 
Här handlar det om att fortsätta på något redan påbörjat. Till denna workshop kommer du alltså med en del skriverfarenhet och med uppsåtet att skaffa dig verktyg för att arbeta vidare med ditt projekt efter workshopen. Deltagarna får i uppgift att i förväg skicka in textmaterial, och att läsa övriga deltagares material tills vi ses. På så vis får vi konkreta litterära aspekter/problem att ta upp. Lusten är det viktiga!

Ge och få textrespons
Utveckla ditt eget skrivande genom att få respons på din text av andra som skriver och genom att formulera dig kring andras skrivande. Genom att öva oss i att formulera våra tankar och erfarenheter kring andras texter, och ta del av andras tankar kring våra texter, får vi värdefulla insikter och redskap som kan föra det egna skrivandet framåt. Workshopen vänder sig till alla som är intresserade av andras läsning av det de skriver och som vill läsa andras texter och dela med sig av sina reflektioner. Det viktiga är lusten!

lördag 19 september 2015

Helgworkshops i skrivande för ABF Mittskåne i höst

I höst håller Skriveribyrån 3 workshops för ABF Mittskåne i Eslöv, under paraplynamnet "Författarskola". Varje workshop pågår lör-sön kl. 9.30-12

17-18 oktober: Kom igång! 17-18 oktober
8-9 november: Fortsätt på påbörjat roman-/novellprojekt
Ge och få textrespons (datum i november meddelas inom kort)


Kom igång!
Vet du inte hur du ska börja? Perfekt! Den första helgen handlar om att just precis komma igång med något, ett roman/novellprojekt, eller annat skönlitterärt skrivprojekt för den delen. Ta med dina idéer, din lust och dina drömmar om att börja skriva lite mer på allvar på ett eller flera roman-/ novellprojekt. Vi varvar enkla kom-igång-övningar med att tala och pröva några grundläggande berättartekniska aspekter. Workshopen vänder sig till nybörjare såväl som mer vana skrivare. Lusten är det viktiga!

Fortsätt på påbörjat roman-/novellprojekt 
Här handlar det om att fortsätta på något redan påbörjat. Till denna workshop kommer du alltså med en del skriverfarenhet och med uppsåtet att skaffa dig verktyg för att arbeta vidare med ditt projekt efter workshopen. Deltagarna får i uppgift att i förväg skicka in textmaterial, och att läsa övriga deltagares material tills vi ses. På så vis får vi konkreta litterära aspekter/problem att ta upp. Lusten är det viktiga!

Ge och få textrespons
Utveckla ditt eget skrivande genom att få respons på din text av andra som skriver och genom att formulera dig kring andras skrivande. Genom att öva oss i att formulera våra tankar och erfarenheter kring andras texter, och ta del av andras tankar kring våra texter, får vi värdefulla insikter och redskap som kan föra det egna skrivandet framåt. Workshopen vänder sig till alla som är intresserade av andras läsning av det de skriver och som vill läsa andras texter och dela med sig av sina reflektioner. Det viktiga är lusten!

Anmäl dig via ABF Mittskånes hemsida! Varmt välkommen!


Våren 2016

Till våren 2016 planeras även en workshop i att skriva poesi, samt ett eller flera Skrivmaraton. Är du redan nu intresserad av något av detta, kanske på distans eller som kurs/cirkel på arbetsplatsen – hör av dig direkt till mig: isabell.dahlberg@gmail.com


Våga skriva poesi
Kreativa skriv- och läsövningar där begreppet poesi omfattar såväl högt som lågt: vistexter likaväl som poesiantologier, tidskrifter, film och sms mm. Workshopen vänder sig till alla som skriver och är nyfikna på det vida begreppet poesi. Lusten är det viktiga!

onsdag 15 april 2015

Vi skriver vår

Under våren har jag hållit en skrivarcirkel för ABF Mittskåne i Lund: "Att skriva novell och roman". Det är fantastiskt att få möta människor i deras skrivande, inte minst i mötet mellan flera skrivande människor! Hur de, från helt olika håll, plötsligt, genom det skrivna, får syn på varandra genom det gemensamma som är passionen för att skriva. Hur de lägger märke till att deras egna svårigheter, ofta felaktigt uppfattade som tillkortakommanden, både som människor och skrivande varelser, delas av andra, blir begripna av andra.

Som skrivare befinner vi oss ofta bland människor som inte skriver. Ja, det vill säga: idag finns väl nästan inte en enda människa som inte skriver dagligen, kortare eller längre, i sociala medier och mejl. Som skrivare av t ex poesi eller prosa tänker jag att vi ofta i alla fall uppfattar vårt skrivande som skilt från detta omedelbara, ofta affekterade. Vari skillnaden består är jag inte fullkomligt säker på om jag ska vara helt ärlig …

Men detta att känna igen, och att bli igenkänd, det öppnar en magisk dörr mellan mig och mitt och dig och ditt. Vi är av samma skrot och korn. Och världen är ett förunderligt ställe!

Sitter du och gnolar på en skrivmelodi, ett album, en diktsamling, en novellsamling eller ett romanmanus, och behöver pigga ögon – kontakta gärna mig! Och gå ut i våren.

lördag 21 februari 2015

Studera

Vad heter figurer i böcker/texter som du fastnar för? Hur har författaren gjort dem levande? Vad i dem lockar dig att läsa vidare? Skriv ner några tankar. Hur kan du använda dig av dem i ditt eget skrivande? Pröva!

Jag läser just nu Elizabeth Georges Skriv på! som förberedelse för den skrivarkurs i att skriva novell och roman som jag ska hålla i Lund på ABF med start 3 mars.  Elizabeth George talar bland annat om detta. Att lägga märke till detaljer, som exempelvis namn, är ett sätt att närma sig aspekter i det egna skrivandet som ibland tycks omedvetna, som att de bara fanns, eller kom till. Men om vi lägger märke till dem hos andra, får vi tillgång till redskap i vårt eget skrivande. Vi ser plötsligt möjligheter att arbeta medvetet med något som kan tyckas obetydligt som i själva verket kommer att leda oss djupare in i förståelsen av dem vi skriver om, dem vi skildrar, levandegör.

Jag håller inte med om allt i Georges arbetsprocess, i bemärkelsen att jag inte tror att allt det som hon gör är nödvändigt för mig i mitt skrivande. Men jag är mer än villig att pröva! Nej jag skriver inte deckare men att ta del av hur hon gör när hon skriver inspirerar mig! Fyller mig med lust och nyfikenhet på ett manus som länge bara legat här på mitt skrivbord i en grön plastmapp: jag vill arbeta med det. Jag känner att det finns mycket i manuset som är sådant som jag som författare har nytta av att veta men som inte alls hör till berättelsen. Som hör till det där mytiska baklandet, eller kalla det vad ni vill. Allt det som författaren har kunskap om, som påverkar figurerna i berättelsen, som får dem att kanske tänka på ett visst sätt, röra sig i en eller annan riktning, men som inte behöver ingå i själva texten i boken. Jag upptäcker att jag gärna (oavsiktligt) håller saker hemliga i texter, vilket inte underlättar för läsaren precis. Hemligheter kan vara bra, men då snarare mellan personer i texten än mellan text och läsare.

Att reflektera över andras arbetssätt tror jag är livsviktigt för varje skapande människa. Det ger dig en resonansbotten, något att pröva dina egna idéer mot, spegla dig i.

Men sätt dig sedan och skriv.

måndag 12 januari 2015

Verktygen

Ibland känns det omöjligt att skriva. Ibland är bristen på idéer total och självkänslan som skrivande subjekt noll. Då är det klokt att kliva ut i vattnet en bit, se saker på håll.

Förr tyckte jag om små och halvstora anteckningsböcker. Det gör jag inte längre. Tankarna får inte plats att röra sig.

Om stilleståndet eller tveksamheten infunnit sig kan det vara dags att se över redskapen (istället för att betvivla kreativiteten eller förmågan att samla ord i hop).