Inlägg

Visar inlägg från februari, 2015

Studera

Vad heter figurer i böcker/texter som du fastnar för? Hur har författaren gjort dem levande? Vad i dem lockar dig att läsa vidare? Skriv ner några tankar. Hur kan du använda dig av dem i ditt eget skrivande? Pröva!

Jag läser just nu Elizabeth Georges Skriv på! som förberedelse för den skrivarkurs i att skriva novell och roman som jag ska hålla i Lund på ABF med start 3 mars.  Elizabeth George talar bland annat om detta. Att lägga märke till detaljer, som exempelvis namn, är ett sätt att närma sig aspekter i det egna skrivandet som ibland tycks omedvetna, som att de bara fanns, eller kom till. Men om vi lägger märke till dem hos andra, får vi tillgång till redskap i vårt eget skrivande. Vi ser plötsligt möjligheter att arbeta medvetet med något som kan tyckas obetydligt som i själva verket kommer att leda oss djupare in i förståelsen av dem vi skriver om, dem vi skildrar, levandegör.

Jag håller inte med om allt i Georges arbetsprocess, i bemärkelsen att jag inte tror att allt det so…