Workshop-planer för ABF Mittskåne våren 2016

7-8 november håller Skriveribyrån fortsättningsworkshop för alla med påbörjade roman- eller novellprojekt för ABF Mittskåne. Därefter blir det ett litet uppehåll till februari, då Kom-igång-verkstaden återkommer, tätt följd av fortsättning i mars, samt en responsverkstad i april (se beskrivningar nedan). Datumen är inte satta ännu, men jag återkommer så snart jag vet mer.

Eventuellt blir det fler skrivarkurser, för annat studieförbund under våren, men även det ber jag att få återkomma om.

Följ gärna Skriveribyrån på Facebook för mer eller mindre regelbundna uppdateringar och skrivövningar!

Kom igång!
Vet du inte hur du ska börja? Perfekt! Den första helgen handlar om att just precis komma igång med något, ett roman/novellprojekt, eller annat skönlitterärt skrivprojekt för den delen. Ta med dina idéer, din lust och dina drömmar om att börja skriva lite mer på allvar på ett eller flera roman-/ novellprojekt. Vi varvar enkla kom-igång-övningar med att tala och pröva några grundläggande berättartekniska aspekter. Workshopen vänder sig till nybörjare såväl som mer vana skrivare. Lusten är det viktiga!

Fortsätt på påbörjat roman-/novellprojekt 
Här handlar det om att fortsätta på något redan påbörjat. Till denna workshop kommer du alltså med en del skriverfarenhet och med uppsåtet att skaffa dig verktyg för att arbeta vidare med ditt projekt efter workshopen. Deltagarna får i uppgift att i förväg skicka in textmaterial, och att läsa övriga deltagares material tills vi ses. På så vis får vi konkreta litterära aspekter/problem att ta upp. Lusten är det viktiga!

Ge och få textrespons
Utveckla ditt eget skrivande genom att få respons på din text av andra som skriver och genom att formulera dig kring andras skrivande. Genom att öva oss i att formulera våra tankar och erfarenheter kring andras texter, och ta del av andras tankar kring våra texter, får vi värdefulla insikter och redskap som kan föra det egna skrivandet framåt. Workshopen vänder sig till alla som är intresserade av andras läsning av det de skriver och som vill läsa andras texter och dela med sig av sina reflektioner. Det viktiga är lusten!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

2019!

2018

Dagens skrivövning