Helgworkshops i skrivande för ABF Mittskåne i höst

I höst håller Skriveribyrån 3 workshops för ABF Mittskåne i Eslöv, under paraplynamnet "Författarskola". Varje workshop pågår lör-sön kl. 9.30-12

17-18 oktober: Kom igång! 17-18 oktober
8-9 november: Fortsätt på påbörjat roman-/novellprojekt
Ge och få textrespons (datum i november meddelas inom kort)


Kom igång!
Vet du inte hur du ska börja? Perfekt! Den första helgen handlar om att just precis komma igång med något, ett roman/novellprojekt, eller annat skönlitterärt skrivprojekt för den delen. Ta med dina idéer, din lust och dina drömmar om att börja skriva lite mer på allvar på ett eller flera roman-/ novellprojekt. Vi varvar enkla kom-igång-övningar med att tala och pröva några grundläggande berättartekniska aspekter. Workshopen vänder sig till nybörjare såväl som mer vana skrivare. Lusten är det viktiga!

Fortsätt på påbörjat roman-/novellprojekt 
Här handlar det om att fortsätta på något redan påbörjat. Till denna workshop kommer du alltså med en del skriverfarenhet och med uppsåtet att skaffa dig verktyg för att arbeta vidare med ditt projekt efter workshopen. Deltagarna får i uppgift att i förväg skicka in textmaterial, och att läsa övriga deltagares material tills vi ses. På så vis får vi konkreta litterära aspekter/problem att ta upp. Lusten är det viktiga!

Ge och få textrespons
Utveckla ditt eget skrivande genom att få respons på din text av andra som skriver och genom att formulera dig kring andras skrivande. Genom att öva oss i att formulera våra tankar och erfarenheter kring andras texter, och ta del av andras tankar kring våra texter, får vi värdefulla insikter och redskap som kan föra det egna skrivandet framåt. Workshopen vänder sig till alla som är intresserade av andras läsning av det de skriver och som vill läsa andras texter och dela med sig av sina reflektioner. Det viktiga är lusten!

Anmäl dig via ABF Mittskånes hemsida! Varmt välkommen!


Våren 2016

Till våren 2016 planeras även en workshop i att skriva poesi, samt ett eller flera Skrivmaraton. Är du redan nu intresserad av något av detta, kanske på distans eller som kurs/cirkel på arbetsplatsen – hör av dig direkt till mig: isabell.dahlberg@gmail.com


Våga skriva poesi
Kreativa skriv- och läsövningar där begreppet poesi omfattar såväl högt som lågt: vistexter likaväl som poesiantologier, tidskrifter, film och sms mm. Workshopen vänder sig till alla som skriver och är nyfikna på det vida begreppet poesi. Lusten är det viktiga!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

2019!

2018

Dagens skrivövning